/ – – /

s l o v n í č e k

 

fotografie

pochází ze dvou řeckých slov: φωτός (fōtos), „světlo“ a γραφή (grafé), „zobrazení pomocí čar“ či „kreslení“. 

dohromady tedy tato slova znamenají kreslení světlem.

 

camera obscura

pochází z latinského: camera „komora“ a obscura „temná“, tedy temná komora.

camera obscura, temná komora, dírková komora, nebo pinhole je předchůdce fotoaparátu. camera obscura je v principu schránka s malým otvorem „dírkou“ v jedné stěně. světlo z vnější scény po průchodu otvorem dopadne na protější stěnu a vytvoří přesný stranově převrácený obraz.